Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi on systemaattisen ongelmanratkaisun työkalu, jota voit käyttää omassa työssäsi tai arkielämässäsi mikäli kaipaat määränpäähän pääsemiseen lisää johdonmukaisuutta.

Mari Luukkainen

Mitä on kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi on systemaattisen ongelmanratkaisun työkalu, jota voit käyttää omassa työssäsi tai arkielämässäsi mikäli kaipaat määränpäähän pääsemiseen lisää johdonmukaisuutta.

Kasvuhakkeroinnin tavoite on käyttää systemaattista testausprosessia liiketoiminnan ongelmanratkaisuun tai tavoitteiden saavuttamiseen oppimiskokemusten avulla. Systemaattinen testausprosessi keskittyy siihen, että ongelmanratkaisuun tai tavoitteen saavuttamiseen liittyvät testit viedään alusta loppuun sovitussa syklissä ja niiden analyysissä keskitytään oppimiskokemuksiin.

Keskeiset termit avattuna:
Systemaattisuus = tekemisestä muodostetaan toistettava rutiini.
Testaus = fokus on testaamisessa, eli hyväksytään se ettei lopputulosta tiedetä.
Prosessi = rutiiniin kuuluu prosessin kaikkien osien läpikäyminen.
Ongelmanratkaisu tai tavoitteen saavuttaminen = testaaminen keskittyy ennaltamääritellyn asian tavoittelemiseen.
Oppimiskokemus = testien tuloksiin suhtaudutaan arvokkaina oppimiskokemuksina, eli myös epäonnistuneista testeistä voidaan oppia.

Kasvuhakkerointi on siiloriippumaton työkalu, jota voi käyttää mihin tahansa yhtiön toiminnon tehostamiseen missä tahansa kokoluokassa tai yrityksen elinkaaren vaiheessa.

Kasvuhakkeroinnin perusprosessi

0. Päätä KPI (key performance indicator) eli kasvuhakkerointiprosessilla kehitettävä, mitattava tavoiteluku. KPI-tavoitteita voi olla esimerkiksi liikevaihto, verkkosivun liikenne, myyntipuhelut tai asiakastyytyväisyys.

1. Analyysi: Analysoi lähtötilanne tai testisyklin oppimiskokemus.
2. Hypoteesi: Muodosta 1-3 hypoteesia KPI:n kehittämiseksi esimerkiksi data-analytiikan tai haastattelujen avulla.
3. Priorisointi: Priorisoi hypoteesit onnistumisen todennäköisyyden, resurssitehokkuuden (aika ja raha) ja skaalautuvuuden perusteella.
4. Testaus: Vie valittu hypoteesi heti testiin. Pyri valitsemaan hypoteesi, jonka pystyt testaamaan valitun testaussyklin puitteissa.

Keskity prosessin jokaiseen vaiheeseen ja toista jokainen niistä sovitun syklin aikana (viikko tai kaksi viikkoa). Keskity testausrutiiniin - tulosten saavuttaminen ottaa aina aikansa.

6364edd914ae5f5f63a5d6ee kasvuhakkerointi

Lataa kasvuhakkeroinnin pikaopas

Lataa ilmainen pikaopas kasvuhakkeroinnista eli systemaattisesta testausprosessista.

Käytännönläheinen opas sopii yrittäjille, toimareille, markkinoijille, myyjille, asiakaspalvelijoille ja kaikille siltä väliltä. Systemaattinen testausprosessi tehostaa toimintaasi roolista tai liiketoiminnan koosta riippumatta.

Built on Unicorn Platform